Projectleider Stedelijk Water | Internationaal Ingenieursbureau

Context: 

Onze opdrachtgever is een internationaal studiebureau voor engineering en milieuadvies, dat gespecialiseerd is in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, ruimtelijke planning en water. De business unit water is gericht op kustzonebeheer, waterbeheersystemen, voorspelling van overstromingen, waterbeleid, oppervlakte- en grondwatermodellering, stedelijk water, baggerprojecten en sedimentbeheer.

Door de uitbreiding van de activiteiten zijn we momenteel op zoek naar een Projectleider Stedelijk Water.

Toelichting vacature: 

Binnen het expertisedomein van Water leid je een projectteam van ingenieurs, geografen en data experten bij (totaal)projecten voor openbare besturen en private opdrachtgevers. De projecten situeren zich binnen de boeiende wereld van stedelijk water : opmaak van hemelwaterplannen, modellering van stedelijke watersystemen, ondersteuning bij assetmanagement van rioolbeheerders, grondwater- en infiltratiestudies, dimensionering van concrete afwateringsdossiers, waterhuishoudingsstudies i.h.k.v. projectontwikkeling in het stedelijk gebied, …

Je staat o.a. in voor:

 • opvolgen van diverse projecten binnen het domein van stedelijk water (technisch/inhoudelijk, timing, financieel)
 • aansturen van een team dat rioleringsdatabanken en -modellen bouwt, data -analyse uitvoert, grondwaterstanden en infiltratiemogelijkheden analyseert om tot een duurzame stedelijke projectontwikkeling bij te dragen (met focus op wateroverlast en droogte en klimaatverandering) voorstelt.
 • uitbouwen van kennisintelligentienetwerken voor de ontwikkeling van nieuwe markten
 • werken aan tenders in het domein van stedelijk water
 • overleg met opdrachtgevers en rapportering tijdens de gehele projectcyclus
 • kwaliteitsborging van rapportering over technische activiteiten en bevindingen
Profiel: 
 • je bent master in de geografie of  bio-ir of gelijkwaardig door werkervaring.
 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring in stedelijk water
 • je bent gepassioneerd door stedelijk water.
 • je hebt bij voorkeur kennis van volgende software: Infoworks ICM, Infonet, Mapinfo, Arcview/ArcGis, Quantum GIS
 • je hebt kennis van het huidige wetgevende kader (Decreet Integraal Waterbeleid, kaderrichtlijn Water, overstromingsrichtlijn, Code van Goede Praktijk voor het ontwerp van rioleringen , gewestelijke Stedenbouwkundige verordening,….)
 • je bent vertrouwd met Geopunt.be, waterinfo.be, …
 • je bent technisch goed onderlegd en streeft naar kwaliteit en nauwkeurigheid.
 • je kunt zowel autonoom als in teamverband goed presteren.
Aanbod: 
 • een uitdagende job binnen een internationaal ingenieursbureau met een boeiende en gevarieerde werkinhoud
 • een aangename werksfeer met een participatieve en teamgerichte bedrijfscultuur
 • kansen tot zelfontplooiing en opleiding
 • een voltijds contract van onbepaalde duur
 • een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen
Land: 
België
Vacaturetype: 
Tags: