Aansturend architect ziekenhuisprojecten

Context

Onze opdrachtgever is een vooraanstaand architectenbureau met 135 medewerkers verdeeld over meerdere locaties. Het bureau is tot nog toe voornamelijk binnen België actief, maar groeit ook in enkele andere Europese landen (Frankrijk en Spanje). Elk project bewaart het evenwicht tussen pijlers zoals functionaliteit, beleving, aantrekkelijkheid, duurzaamheid, milieu, maatschappij en total cost of ownership. De focus ligt op complexe en pittige projecten waarbij in vele gevallen een opwaardering van de toegewezen sites op stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal het uitgangspunt vormt. Tot de talrijke referenties behoren grootschalige realisaties in de healthcare, de zorg, de opvang, het wonen, het onderwijs, het onderzoek, het hedendaagse werken en de herwaardering van stadscentra. Participatie, consensus en betrokkenheid zijn kernwaarden binnen de organisatie bij onze opdrachtgever. Er wordt ten aanzien van de medewerkers sterk ingezet op groei en ontplooiing. Een vooropgesteld deel van de tijd en budgetten wordt besteed aan onderzoek en innovatie. Het eigen Research & Innovation (R&I) team is actief op 4 domeinen: duurzaamheid, economie, programmatie en beleving. Hierbij worden recente ontwikkelingen onderkend en wordt gezocht naar originele ideeën en nieuwe manieren om onderzoek te verwerken in architecturale projecten.

Toelichting Vacature

Je zal de aansturende rol opnemen voor een team van een 10-tal architecten actief in het segment van ziekenhuisprojecten, dit wat de vestiging te Leuven betreft. Tevens bepaal je de strategische ontwikkeling en profilering voor het marktsegment hospital architecture binnen het Vlaamse werkgebied. Je bouwt een nauw contact op met de andere vestigingen van het architectenbureau, binnen en buiten België, die binnen het segment hospital architecture actief zijn. Je betrekt hen in je visieontwikkeling, fungeert als klankbord, beoogt best practices. Je draagt actief bij tot de verdere business ontwikkeling in het segment, en verzorgt de relatie met de partners waarmee wordt samengewerkt.

Profiel

Je profiel: opleiding, ervaring en kennis

 • je bent master of ingenieur architect met minimaal 10 tot 15 jaar professionele ervaring in omvangrijke en complexe projecten, in alle projectfases
 • je hebt een uitgebreide en inhoudelijk gevarieerde ervaring met ziekenhuisprojecten
 • Nederlands is je moedertaal, daarnaast beheers je zeer goed het Frans en het Engels

Je profiel: persoonlijkheid en motivatie

 • je bent communicatief en uitdrukkingsvaardig
 • je bent overtuigend, kan anderen inspireren
 • je bent visiematig en inhoudelijk sterk, en hebt een hoog ambitieniveau
 • je bent sterk getalenteerd in mensgericht leiderschap
 • je beschikt over managementvaardigheden en -ambitie
 • je bent sterk in business development en in networking
Aanbod
 • er wordt een uitdagende vacature geboden waarbij je de kans krijgt om binnen een vooraanstaande architectenbureau het voortouw te nemen in hun afdeling ziekenhuisprojecten
 • je maakt deel uit van een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team (diverse achtergronden en expertises)
 • je komt terecht in een groeiende omgeving met interessante kansen en ontplooiingsmogelijkheden
Locatie
Vlaanderen + Brussel
Contactpersoon voor deze vacature
Dirk Vochten
Interesse?

een vooraanstaand architectenbureau is voor het segment ziekenhuisprojecten op zoek naar een aansturend architect; je neemt de leiding over een team van gespecialiseerde architecten en ondersteunende medewerkers, je bepaalt de strategische ontwikkeling en profilering

Mijn reactie + CV

Algemene gegevens

Contactgegevens

Contact

Toelichting en praktisch

Mijn CV