Architect-economist

Context

Onze opdrachtgever is een vooraanstaand architectenbureau met 135 medewerkers verdeeld over meerdere locaties. Het bureau is tot nog toe voornamelijk binnen België actief, maar groeit ook in enkele andere Europese landen (Frankrijk en Spanje). Elk project bewaart het evenwicht tussen pijlers zoals functionaliteit, beleving, aantrekkelijkheid, duurzaamheid, milieu, maatschappij en total cost of ownership. De focus ligt op complexe en pittige projecten waarbij in vele gevallen een opwaardering van de toegewezen sites op stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal het uitgangspunt vormt. Tot de talrijke referenties behoren grootschalige realisaties in de healthcare, de zorg, de opvang, het wonen, het onderwijs, het onderzoek, het hedendaagse werken en de herwaardering van stadscentra. Participatie, consensus en betrokkenheid zijn kernwaarden binnen de organisatie bij onze opdrachtgever. Er wordt ten aanzien van de medewerkers sterk ingezet op groei en ontplooiing. Een vooropgesteld deel van de tijd en budgetten wordt besteed aan onderzoek en innovatie. Het eigen Research & Innovation (R&I) team is actief op 4 domeinen: duurzaamheid, economie, programmatie en beleving. Hierbij worden recente ontwikkelingen onderkend en wordt gezocht naar originele ideeën en nieuwe manieren om onderzoek te verwerken in architecturale projecten.

Toelichting Vacature

In deze nieuwe functie versterk je als architect de organisatie op het gebied van economische modellering en het economische luik van wedstrijdprocedures.

Enerzijds worden financiële calculaties in het kader van wedstrijden in toenemende mate complexer door nieuwe ingangen inzake duurzaamheid en door het meenemen van de economische implicaties van circulariteitsthemata, total cost of ownership, life cycle costing en dergelijke. Dit alles vraagt om extra competenties die verder gaan dan de gebruikelijke financiële ramingen.

Anderzijds is er in dit werkgebied nog een sterke nood aan methodologische innovatie, aan het kwantificeren en monetariseren van duurzaamheidsaspecten. Binnen dit kader sta je in voor het uitzoeken en aanwenden van econometrische modellen, voor het vergaren en op een kritische manier filteren van beschikbare data. Je verzoent theoretische uitgangspunten met een pragmatische en realiteitsgerichte aanwending. Bij dit alles werk je in teamverband nauw samen met competente collega's uit verschillende disciplines en met diverse achtergronden, je legt en onderhoudt ook contacten binnen de onderzoekswereld.

Profiel

Je profiel: opleiding, ervaring en kennis

 • je hebt zowel een economische als architecturale achtergrond, als master of ingenieur architect met economische affiniteiten/ervaring of als PhD in architectuur in een aansluitend onderzoeksdomein
 • je bent deskundig op het gebied van (complexe) economische modelleringen binnen een architecturaal kader
 • je combineert kennis van financiële tools met inzicht in bouwprocessen en -materialen
 • je hebt inzicht in de monetaire parameters en consequenties van circulariteit, duurzaamheid e.d.
 • je hebt een relevant netwerk van contacten binnen de academische wereld en daarbuiten waarbij je vlot toegang hebt tot state-of-the art kennis en inzichten binnen jouw expertisegebied

Je profiel: persoonlijkheid en motivatie

 • je bent communicatief sterk
 • je hebt sterke analytische en conceptuele vaardigheden
 • tegelijk ben je ook pragmatisch en besluitvaardig
 • je denkt zowel kritisch als innovatiegericht
 • je bent goed in staat om een visie te verwoorden, ook ten aanzien van niet-specialisten
 • je bent een sterke teamplayer binnen een multidisciplinair kader met diverse achtergronden
 • je bent een proactieve netwerker
Aanbod
 • er wordt een uitdagende vacature geboden waarbij je de kans krijgt om binnen een vooraanstaande architectenbureau het voortouw te nemen op het gebied van economische modellering en het economische luik van wedstrijdprocedures, dit voor hun activiteiten in België, Frankrijk en Spanje
 • je maakt deel uit van een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team (diverse achtergronden en expertises)
 • je komt terecht in een groeiende omgeving met interessante kansen en ontplooiingsmogelijkheden
Locatie
België
Contactpersoon voor deze vacature
Dirk Vochten
Interesse?

een vooraanstaand architectenbureau is op zoek naar een architect die de organisatie versterkt op het gebied van economische modellering en het economische luik van wedstrijdprocedures

Mijn reactie + CV

Algemene gegevens

Contactgegevens

Contact

Toelichting en praktisch

Mijn CV