Ervaren Architect - Projectleider | Innoverend Architectenbureau

Context

Onze opdrachtgever is een vooraanstaand architectenbureau met 120 medewerkers verdeeld over 2 locaties, en dat voornamelijk in België actief is. Elk project bewaart het evenwicht tussen pijlers zoals functionaliteit, beleving, aantrekkelijkheid, duurzaamheid, milieu, maatschappij en total cost of ownership. De focus ligt op complexe en pittige projecten waarbij in vele gevallen een opwaardering van de toegewezen sites op stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal het uitgangspunt vormt. Tot de talrijke referenties behoren grootschalige realisaties in de healthcare, de zorg, de opvang, het wonen, het onderwijs, het onderzoek, het hedendaagse werken en de herwaardering van stadscentra. Participatie, consensus en betrokkenheid zijn kernwaarden binnen de organisatie bij onze opdrachtgever. Er wordt ten aanzien van de medewerkers sterk ingezet op groei en ontplooiing. Een vooropgesteld deel van de tijd en budgetten wordt besteed aan onderzoek en innovatie.

Om de groei van het bureau te ondersteunen, wordt uitgekeken naar een Ervaren Architect - Projectleider

Toelichting Vacature

Je neemt een voortrekkersrol op in het kader van grotere projecten, en dit vanaf een vroeg stadium in het traject.

Je verantwoordelijkheden en taken

 • je beheert één of meerdere grotere projecten
 • je werkt mee aan het tot stand komen en het concretiseren van het architecturale concept en ziet er op toe dat de projecten gerealiseerd worden binnen de vooropgestelde kwaliteitsnormen
 • je bent verantwoordelijk voor alle dossiermatige, technische, budgettaire en juridische aspecten
 • je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever(s) en communiceert intern de wensen, visie en bemerkingen
 • je organiseert en motiveert het projectteam (variërend van 5 tot 10 medewerkers)
 • je overlegt met externe partijen zoals opdrachtgevers, investeerders, externe ingenieurs en architecten, aannemers en leveranciers
 • je ziet er op toe dat de projecten gerealiseerd worden binnen de vooropgestelde deadlines en de gebudgetteerde uren, met respect voor de architecturale uitgangspunten
 • je volgt de uitvoering der werken op
Profiel
 • je bent architect of ingenieur architect
 • je kan qua maturiteit op minstens 10 jaar professionele ervaring steunen
 • je hebt ervaring en/of affiniteiten met architectuurprojecten van een grotere omvang en complexiteit, waarbij je zowel inzicht hebt in inhoudelijke aspecten als thema's zoals regelgeving, noodzakelijke voorzieningen e.d.
 • je hebt de capaciteiten om een team te motiveren en aan te sturen, je beschikt over management skills
 • je bent in staat om onze kernwaarden inzake participatie, consensus en betrokkenheid naar boven te brengen in je team
 • beheersing van het Frans kan een voordeel betekenen
 • verder ben je planmatig sterk, communicatief, klant- en teamgericht
 • je bent intiatiefnemend en volhardend
Aanbod
 • je maakt deel uit van een vooraanstaand en groeiend architectenbureau, dat binnen België een referentiepunt wil zijn in uitdagende en spraakmakende projecten
 • je krijgt als projectleider de kans om grote en uitdagende projecten aan te sturen
 • je krijgt ruime mogelijkheden om jezelf verder te ontplooien en je expertise verder uit te bouwen
Locatie
Vlaams-Brabant
Contactpersoon voor deze vacature
Dirk Vochten
Interesse?

binnen één van de grote Belgische architectenbureaus neem je een voortrekkersrol op in het kader van de realisatie van grootschalige projecten in de healthcare, de zorg, de opvang, het wonen, het onderwijs, het onderzoek, het hedendaagse werken en de herwaardering van stadscentra

Mijn reactie + CV

Contactgegevens

Contact

Mijn CV

One file only.
15 MB limit.
Allowed types: docx, pdf, xslx, doc, xls, jpg, jpeg.

Toelichting en praktisch